Pris 100.00 kr
Kategori Böcker & Studentlitteratur
Publicerad datum 23/01/2017
Visningar 305
Land sverige


Barnlitteraturanalyser Maria Andersson, Elina
Druker
Skick: Gott skick. Inga anteckningar.
Nypris: 273 kr
Mitt pris: 200 kr


Betygen i skolan Bengt Selghed. Första upplagan.
Skick: Använt. Anteckningar med bland annat
markeringspenna.
Nypris: 280 kr (för andra upplagan)
Mitt pris: 120 kr


Den flerspråkiga människan Wagner, Strömqvist,
Uppstad
Två exemplar.
Skick: Nyskick. Inga anteckningar.
Nypris: 322 kr
Mitt pris: 250 kr


Det hänger på språket! Louise Bjar
Två exemplar.
Skick: Nyskick. Inga anteckningar.
Nypris: 339 kr
Mitt pris: 260 kr


Developmental psychology for educators: An
introduction Umeå University
Skick: Mycket gott skick förutom ett fåtal
anteckningar i markeringspenna.
Nypris: -
Mitt pris: 100 kr


Etiska möten i skolan Eva Johansson, Barbro
Johansson
Skick: Använt. Anteckningar i blyerts.
Nypris: 251 kr
Mitt pris: 120 kr


Från fabler till manga Ann Boglind, Anna
Nordenstam
Skick: Lätt använt. Inga anteckningar.
Nypris: 612 kr
Mitt pris: 550 kr


Grundläggande aritmetik Madeleine Löwing
Skick: Mycket gott skick. Inga anteckningar.
Nypris: 409 kr
Mitt pris: 340 kr


Introduktion till vetenskapsteorin Lars-Göran
Johansson
Två exemplar.
Skick: Nyskick. Inga anteckningar.
Nypris: 170 kr
Mitt pris: 100 kr


Kulturgeografi Martin Gren, Per-Olof Hallin
Skick: Nyskick. Inga anteckningar.
Nypris: 303 kr
Mitt pris: 250 kr


Literacy Barton. Andra upplagan.
Skick: Nyskick. Inga anteckningar.
Nypris: 333 kr
Mitt pris: 280 kr


Mathematics for elementary teachers with
activities Pearson. Fjärde upplagan (inbunden)
Skick: Gott skick, enbart lite sliten utvändigt.
Nypris: 1949 kr
Mitt pris: 1000 kr


Modig och stark eller ligga lågt Lena Kåreland
Skick: Mycket gott skick. Inga anteckningar.
Nypris: 228 kr
Mitt pris: 180 kr


Pedagogisk bedömning Lindström, Lindberg,
Pettersson
Skick: Mycket gott skick frånsett anteckningar på
ett fåtal sidor.
Nypris: 265 kr
Mitt pris: 180 kr


Samhällsämnenas didaktik: Årskurs 4-6 Olof Franck
Skick: Nyskick. Inga anteckningar.
Nypris: 193 kr
Mitt pris: 140 kr


Science and human behavior B.F.Skinner
Två exemplar.
Skick: Nyskick. Inga anteckningar.
Nypris: 218 kr
Mitt pris: 170 kr


Skolans mellanår E. Anderberg, L. Danelius, I.
Nordenheden
Skick: Mycket gott skick. Inga anteckningar.
Nypris: 235 kr
Mitt pris: 190 kr


Tankens mosaik: Om mötet mellan text och läsare
Ellin Oliver Keene, Susan Zimmermann
Skick: Gott skick. Inga anteckningar.
Nypris: 171 kr
Mitt pris: 110 kr


Tematisk undervisning Jan Nilsson (första
upplagan)
Skick: Använt. Anteckningar med bland annat
markeringspenna.
Nypris: 293 kr (andra upplagan)
Mitt pris: 100 kr


Twenty quick steps to better english for teachers
Una Cunningham
Skick: Nyskick.
Nypris: 248 kr
Mitt pris: 190 kr
Tjänster för din artikel:

Flytta Överst, 27 SEK
Gör Objektet Markerat, 60SEK, varaktighet 30 dagar
Gör Objektet Premium, 170SEK, varaktighet 30 dagar
Gör Objektet Markerat och Premium med rabatt, 60 + 170 - 40 = 190SEK, varaktighet 30 dagar


Namn: zulfiqaruddin


   

  Lämna din kommentar (spam och stötande meddelanden kommer att avlägsnas)


   

   

  Relaterade annonser

  • Böcker Omvårdnadens grunder (2009)
   Böcker Omvårdnadens grunder (2009)
   Böcker & Studentlitteratur - Enköping - 23/01/2017 500.00 kr

   Inför köpet data = { id: "blocketd_visning_infor_kopet1", loadtype: "rsi_segs", lazyload: "0", params: "ADTECH;alias=blocketd_visning_infor_kopet1;loc=100;target=_blank;kvcounty=11;kvcustomt9=B%C3%B6cker%20Omv%C3%A5rdnadens%20grunder%20%282009%29;kvs...

  • Hälsopedagogik
   Hälsopedagogik
   Böcker & Studentlitteratur - Sundbyberg - 23/01/2017 220.00 kr

   Inför köpet data = { id: "blocketd_visning_infor_kopet1", loadtype: "rsi_segs", lazyload: "0", params: "ADTECH;alias=blocketd_visning_infor_kopet1;loc=100;target=_blank;kvcounty=12;kvcustomt9=H%C3%A4lsopedagogik;kvsection=6000:6040;kvcustomt3=0;kvcus...

  • Sommarläsning för barn o ungdomar
   Sommarläsning för barn o ungdomar
   Böcker & Studentlitteratur - Nyköping - 23/01/2017 Gratis

   Inför köpet data = { id: "blocketd_visning_infor_kopet1", loadtype: "rsi_segs", lazyload: "0", params: "ADTECH;alias=blocketd_visning_infor_kopet1;loc=100;target=_blank;kvcounty=23_3;kvcustomt9=Sommarl%C3%A4sning%20f%C3%B6r%20barn%20o%20ungdomar;kvse...

  Säljare:


  zulfiqaruddin

  Plats: Stockholms, Järfälla, sverige